Κλασικά Χαλιά

Διαστάσεις: 2.00m X 2.50m - 2.00m X 3.00m - 2.40m X 3.20m - 3.00m X 4.00m
290 290 130

291

292

291293

232

173

110