Σέτ Αγίας Τράπεζας

Διαστάσεις: 1.00m X 1.30m - 1.00m X 3.20m - 1.50m X 3.20m

701

726

726

430

751

900