Μοντέρνα

Διαστάσεις: 1.40m X 2.00m - 1.60m X 2.30m - 2.00m X 3.0m - 2.50m X 3.00m